PVspatie-groen 


Pas wanneer je leert afstand te nemen en je niet meer met van alles identificeert of verkleeft, kun je helemaal zijn wie je bent. Daarom is afstand en loslaten in de 'werkplaats voor de geest' van essentieel belang. Een mooie metafoor van deze werkplaats is een cycloon. We zitten meestal aan de buitenrand ervan, waar het druk is door de dagelijkse beslommeringen, emoties, allerlei gedachten en vooral veel doen en acties. Maar weten we dan nog, dat een cycloon bestaat bij de gratie van het stille oog of zijn we dat vergeten? Hoe meer we naar dat oog toetrekken, des te rustiger het wordt. Daar, in die leegte, ver weg van de complexe en onstuimige buitenschil, is een oneindige hoeveelheid energie en ruimte. Energie waar je niets anders voor hoeft te doen, dan erop aansluiten en beseffen dat het er is. We noemen het vrije energie.

 


neemafstand-Oranje

 


Doen en vooral veel laten

Wat je ervoor hebt te doen, is veel laten. Deze paradox is de kern van meer bewust leven. Wij noemen dat ‘loslaten’ ook wel een spatie. Door jezelf ruimte te geven of een spatie te nemen, kom je direct in die leegte van het oog van de cycloon. Alleen door deze spatie, deze time-out, dit interval serieus te nemen, krijg je vitale en creatieve energie aangereikt. Jouw creativiteit gaat weer stromen en jouw intuïtie krijgt alle kans. Zonder spaties is het leven alleen maar druk, vol en onverbiddelijk. Je oogst wat je zaait en het komt als een boemerang terug. Bijvoorbeeld als een burnout, een depressie of andere fysieke klachten. Je verliest de aansluiting met het leven, jouw vitaliteit.

 


 

 Spatie.GIF

 


De verleiding weerstaan

De verleiding om weer houvast te zoeken bij wat je van vroeger kent – in de buitenschil – is groot. In de 'werkplaats voor de geest' leer je om die verleiding te weerstaan en aan de volheid van de leegte voorrang te geven. Daaruit, vanuit dit dynamische midden, die spatie, ontstaat een groter bewustzijn. Het helpt je om aan die hectische buitenschil een zinvolle bijdrage te leveren. Het leert je te doen wat nodig is in de gegeven situatie en vooral in het moment.

 


Leren om Zomaar te Zijn en een Spatie te nemen


Retraite Minder is Meer