Fysiek-Psychologisch-Essentieel Onderhoud

Januari 2019

Jezelf onderhouden – wij noemen het ‘Zelfonderhoud’ - is net zo noodzakelijk als het op peil houden van al onze ‘eigendommen’.

In de Bijbel staat: “Alles vergaat tot stof”.

De wetenschap noemt het Entropie. Het is een fysische hoofdwet en drukt het universele principe van verval uit.
Zoals je waarschijnlijk weet zijn we veel in Bulgarije en Griekenland. Landen waar gebouwd en geconstrueerd, maar zelden iets afgemaakt wordt. Het is ongelofelijk hoeveel verval je ziet en hoe slecht de staat van onderhoud is. Je kunt je er misschien van alles bij voorstelle 

De vraag die deze waarneming oproept, is: Waarom zou het bij mensen anders zijn?
De menselijke vorm van verval is ouder worden en dit kan gepaard gaan met overmatige slijtage, zeker als we onszelf niet regelmatig onderhouden en op peil houden.

Dit weet je natuurlijk allemaal al. 
We weten immers allemaal dat niet bewegen, je lichaam niet goed verzorgen of je huis laten verslonzen, overmatig verval en slijtage betekent.

Net zoals ‘entropie’ en dus ‘verval’ een eeuwigdurend principe, een wet, is, is het onderhoud plegen dat ook!
Onderhoud als principe zal dus ook nooit stoppen, omdat entropie nu eenmaal een wet is die voor het hele universum geldt. Jammer misschien, maar waar!

Als je je huis hebt ge- of verbouwd, zul je er telkens weer aandacht aan moeten geven, want het verval, de omstandigheden buiten en het beleven binnen tasten wat er ooit gebouwd en ontwikkeld is, aan.

 

een schone werkplaats

 

Daarom is het ook zo fijn en plezierig als je een huis tegenkomt dat weliswaar oud, maar goed onderhouden is. Het tilt je op en vertelt iets over de innerlijke beschaving van de bewoners. Zij hebben tijd, inspanning en geld geïnvesteerd om het entropische principe onder ogen te zien en onderhoud bij te houden.

Het omkeren van entropie d.m.v. onderhoud heeft ook een naam. Het wordt negatieve entropie ofwel kortweg negentropie  genoemd.
Voor negentropie is actie nodig. Dat gaat niet vanzelf. Er is een besluit voor nodig. Het besluit om Voortdurend Onderhoud te willen plegen.

Als er geen krachtig besluit is, dan neemt entropie het over en komt er slijtage en verval.

Een schone, heldere en opgeruimde geest
is in staat dit Voortdurend Onderhoud
steeds weer opnieuw aan te gaan.

En hoe staat het met jouw geest? Op welke manier pleeg jij onderhoud aan jouw binnenbeleving, jouw voortdurend beweeglijke geest?


Eén van dé uitingen van slijtage van jouw geest, zijn de gewoontes die het van je overnemen en die het logische denken en preciese voelen in de weg staan.
Je doet dingen die je gewend bent, gaat naar plaatsen die je kent, ontmoet bekende mensen die je al goed kent, denkt de dingen die je altijd al gedacht hebt.

Ondanks dat dit heel comfortabel lijkt, zet je tegelijkertijd de deur wagenwijd open voor slijtage en verval.

Waar zit jouw frisheid, jouw vernieuwing en je twinkeling, jouw jeugdigheid . . . want dat is wat zelfonderhoud teweegbrengt. Het geeft je frisheid, nieuw elan, inzicht en vooral veel energie!


Wij hebben gemerkt dat je Zelf-Onderhoud op drie lagen kunt bekijken:

 

Allereerst natuurlijk de fysieke laag

Zorg je goed voor jouw lichaam, eet je gezond en ben je schoon op jezelf.
Zorg je goed voor je omgeving, jouw huis en je werkplek.
Repareer je wat kapot is gegaan en breng je verbeteringen in aan.
Zorg je dat je hebt opgeruimd, stapel je alles op en heb je veel spullen die je maar niet weg kunt doen, of ruim je op. Hoe is het met je zolder, je kelder?
Dit vraagt van jou om een besluit te nemen om op te ruimen en het ook te doen. Kijk naar de filmpjes van Marie Kondo  en het zal je helpen.

 

Dan hebben we de psychologische laag

Draag je nog oude kleine of grote trauma’s bij je? Heb je deze onderzocht en een plaats gegeven. Hoe ga je om met je energiehuishouding. Heb je genoeg afwisseling tussen actief- en stilzijn. Heb je genoeg rust. Slaap je voldoende en zijn de contacten met jouw vrienden en familie schoon, of zit er nog ruis op de lijn.
Dit vraagt van jou moed om de ruis, de belemmerende gedachten en de gewoonten waar je aan gehecht bent, onder ogen te zien en ze te onderzoeken. Vaak blijken die gedachten op onbewuste angsten te zijn gebaseerd. Kijk ze dapper aan, omarm ze, neem ze als een kind op schoot en geef troost aan jezelf en jouw ervaringen. Kijk of het echt nodig is om er controle over te blijven houden, om te weten waar je uitkomt, om de ander niet te vertrouwen. Kortom onderzoek, want de wereld van de overtuigingen, meningen en belevingen die je voor waar aanziet, is onmetelijk groot! Je kunt erin verdwalen en het is de kunst om ze heel precies te onderzoeken of dat het tijd wordt ermee te stoppen...


De zielslaag

Hoewel de wijze waarop je met jouw ziel omgaat, slecht is te benoemen, vraagt ook deze om aandacht. Dat onnoembare, het mysterie, vraagt een houding van niet-hoeven-weten. Iets kunnen openhouden en niet invullen. Niet dichttimmeren met rituelen en vormen, maar je juist verhouden met het vormloze, zonder methodes of invullingen. Het vraagt om gezelschap waarmee je deze ervaringen kunt delen, zonder uitleg en zonder je te hoeven verdedigen. Het vraagt om inspiratie en je afstemmen op tradities en bronnen die veel ouder zijn dan wij. Het vraagt om contact met de natuur.
Hier kún je niet zoveel 'doen'. Het vraagt eigenlijk om te stoppen met willen weten, met zoeken naar eenheid, met een nog beter mens te willen worden. Hier geldt een paradoxale levenshouding.
Alles te accepteren en tezelfdertijd met je Voeten op de Aarde en je hoofd in de Hemel te zijn. Steeds zonder mening de weg van het midden bewandelen en toch te durven onderscheiden....mel en steeds de weg van het midden bewandelen...zonder mening en tegelijk kunnen en durven onderscheiden....

 

In een volgend blog geven we 13 concrete tips om jeZelf te onderhouden.... 


Je eigen spoor EN dienstbaar zijn aan de ander....

Oktober 2018

Hier een filmpje over  je eigen pad volgen en tegelijk dienend zijn…

Het vraagt ruim drie minuten van je tijd..

Als je er geen zin hebt in kijken..
lees dan even verder…onderaan staat de tekst in het engels..

 

 je eigen spoor en bij de ander zijn

 

Hoe doe je dat dan?

Vraagt een van de vrouwen met wie ik aan tafel zit en van wie geconstateerd is dat ze een burned-out heeft.

Altijd alleen maar klaar staan, en ‘iedereen vraagt het mij ook, mijn klanten zijn dol op me’ zegt ze…zeg dan maar eens ‘nee’.

Het is een klassiek dilemma en ik kom dit al jaren tegen..

 
‘Hoe doe je dat dan?’, is ook de vraag die erbij hoort…alsof je nog meer te doen hebt, terwijl je al zoveel deed…daarom lig je nu plat!

Het klinkt zo flauw…’Hou van jeZelf’…

Maar dat is nu wel een enorme clou… bewustzijn op  het licht dat in jou is…

Licht komt mooier tevoorschijn vanuit het donker..

dienstbaar.JPGhet donker is dienend aan het licht…

 

‘Hoe doe je dat nou…?

Dit filmpje maakte ik vanuit mijn eigen onderzoek naar het antwoord.

Ik snapte niet goed waarom ik deze foto had uitgekozen en terwijl ik daarover aan het mijmeren was kreeg ik dit antwoord…

Mijn vraag aan jou lezer…

‘Wat zorgt ervoor dat je aandacht naar het licht getrokken wordt…?

 

Ik zoek verder voor je en als ik weer een tip heb, dan laat ik van me horen… 


yes, I was thinking

Last weeks question-of-the-week...

Namely, how is it to stay on your own track.

and at the same time be of service..

 

This was a thougt of me...and a question people ask me

'How are you doing this, because when you are at your own track

aren't you terribly selfish. People need me, and how can I say NO, to people

who need me...

 

This is realy a theme what's very common and it can cost you ton's of thinking and mindf**c's

 

So I was thinking.. I put this beautful picture on my #questionoftheweek made in a Sufi-monastery. It is made of a windowmade of a thick wall. You can see the licht fall in

and you see the clear water. I called this picture 'Servant"

I think this is the clou in this photo..

 

Namely: the dark window gives service to the light.
Suppose I made the photo only of the light of the waterfall, it would be less beautiful

or a photo..of the totally dark, would be nothing...

 

But it is by the grace of the dark that makes the light beautiful..

And so you can also see this with being at service. How can we be at service on what's coming on our path..the people, family, things we 'have to do'... How can we be at service

and at the same time follow the light. When we disappear in being in service every light disappears and there is..so to say..no elevation. In fact you are in a kind of mud pool

only helping helping helping.

 

But when you are being aware of the fact that every human being is an indvidual and you TOO and to name it: You with all your strange things, your indivduality, your own interesting things making you you with all your faults and everything you have, make you you!

 

Being at service on this..so to yourself. To keep this high this own you. This is loving yourself deeply..from all the strange things and beautiful things and everything from yourself AND from others stay on service on that.

 

Concrete..when someone asks you do you want to help me, with this or with that and you help, but you stay in contact with the light of yourself and the light of the other

 

You ask yourself..is it right that I help and how can I stay in contact with the light and dignity of the other. Don't help the other stuck..

 

But help also yourself. Because when you don't help yourself it is impossible to help the other...so keep high that you are some-one..

So this is what I can tell you in this moment and this is what I can give you now...

 

Save journey!

 

Toegang

Oktober 2018

 

Dit gedicht is voeding voor de ziel, zoals ik beloofde zal ik in mijn blog voeding geven...

'Verlaat de kamer waar je alles kent', zegt Rilke...'als laatste voor de verte ligt jouw huis...'

Als nog niet ontdekte woorden...

alles is er al...

 

Rainer Maria Rilke schreef dit gedicht, 'Eingang'.
Lidwien maakte tekeningen bij elke zin en leest het voor in het Nederlands.
Hieronder de oorspronkelijke Duitse versie en de Engelse vertaling.

Eingang
Wer du auch seist: am Abend tritt hinaus
aus deiner Stube, drin du alles weißt;
als letzes vor der Ferne liegt dein Haus:
wer du auch seist.
Mit deined Augen, welche müde kaum
von der verbrauchten Schwelle sich befrein,
hebst du ganz langsam einen schwarzen Baum
und stellst ihn vor den Himmel: schlank, allein.
Und hast die Welt gemacht. Und sie ist groß
und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift.
Und wie dein Wille ihren Sinn begreift,
lassen sie deine Augen zärtlich los …
“Entrance”

Whoever you may be: in the evening, leave
the shelter of your room where you know everything;
for your house stands at the edge of great distances—
whoever you may be.
With your eyes, so tired that they can
barely free themselves from the worn threshold,
you lift up with measured pace a single black tree
and place it before the empty skies—slender, alone.
And have made the world. And it is vast
and like a word still ripening in the silences.
And as your will grasps its meaning,
your eyes tenderly relinquish it all. . .

Rainer Maria Rilke, “Eingang”; in Das Buch der Bilder I, 1;
The Book of Images I, 1; translated from the German
by Mark S. Burrows (©2011)

 

 Overgens: ik maakte de tekeningen op een van die voedingrijke dagen bij Wendelmoet Langerak