Disclaimer

Concept en inhoud: Springteam, waaronder de Vreemde Eend
Ontwerp: Berry van Gerwen – gerwen@kpnplanet.nl
Tekstredactie: Bureau Berend, Berend Schilder
Communicatie en ondersteuning: Winx11, Anine Wink
Fotografie portretten: Jan Pieter van den Heuvel – www.puurportret.nl:
Bouw website: mach3builders

Disclaimer
We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie voor de websites van Springteam en De Vreemde Eend, die we met uiterste zorg hebben samengesteld. Springteam trainersatelier kan niet aansprakelijk worden gesteld of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. Springteam behoudt zich het recht voor om deze websites te allen tijde te wijzigen of te beëindigen.

Intellectueel Eigendom
Het is niet toegestaan de informatie in welke vorm dan ook (beelden, merken, logo’s) te verspreiden of te verveelvoudigen door middel van druk, fotokopieën, opslaan in een database, uploaden, CD-i of CD-rom of op ieder andere manier, zowel  electronisch als mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Springteam. Met uitzondering van het feit datjeu een kopie van de informatie op deze sites op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze websites of gebruik van (de informatie op) deze websites voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright.

Copyright
© Copyright 2013 Springteam

Weblinks
Voor de inhoud van de doorverwijzingen (links) naar andere websites, kan Springteam evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Privacy bescherming
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de www.springteam.info website door middel van het gebruik van de automatische inschrijfformulieren en de vraag-en antwoord mogelijkheden, ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Jouw privacy wordt door Springteam gerespecteerd.

Toepasselijk Recht
De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is op beide sites (springteam en De Vreemde Eend) van toepassing.