Artikelen

Onze Werkplaats voor de Geest

Wat te verstaan onder de Werkplaats voor de geest? Ieder mens heeft naast een vitaal en energiek lichaam, ook een bijzonder intelligente en actieve binnenbeleving, die wij de ‘Werkplaats voor de geest’ noemen.
Het is ieders enorm grote en meestentijds druk bezette psychische binnenwereld waarmee we kiezen en al onze dagelijkse beslissingen nemen. Er achter of onderdoor bevindt zich ook nog een ander fenomeen, dat wij voor het goede begrip ‘ziel’ noemen. Wat deze ziel precies is, weten we niet, maar dat ieder mens bezield is, is wel zeker. Want als je onbezield bent, dan ben je immers dood en doe je in het verdere spel niet meer mee.
Lees meer

 

Wederkerigheid

We weten nog heel goed, ooit waren we in gesprek met een directeur in een grote gemeente waar we veel trainingen gaven gericht op inspirerend leiding geven.
We hadden het over wederkerigheid. Maar die directeur, we weten nog zo goed zijn reactie: ‘Wederkerigheid…wat bedoel je dáár nu mee?', zei hij met een beetje betrokken gezicht.
Lees meer