PV ijsberg-2-blauw klein


Bovenin de ijsberg

Dit is de wereld zoals hij zich dagelijks aan je voordoet. Hectisch, snel en vooral heel druk. Daar gebeuren de dingen, omdat het moet en zoals de werled dat graag wil. De contacten in deze pragmatische wereld bestaan uit bespreken, onderhandelen en belangen die eruit voortkomen. Bovenin de ijsberg denk je graag dat veel maak- en controleerbaar is en dat jij jouw comfort zelf kunt regelen. Als een ander je onverhoopt dwarszit, geef we hem of haar de schuld en dat heeft meestal strijd en verzet tot gevolg. Het is de wereld waar iedere oorzaak zijn logische gevolg heeft en jouw zekerheden uit het vastzetten van percepties en beelden voortkomen. Als iets zo is, dan blijft het zo en we noemen dat een overtuiging, een aanname of een beeld van de werkelijkheid. Zo'n overtuiging biedt je zekerheid en maakt de wereld begrijpelijk en voor jou hanteerbaar. Maar is het een realistische wereld, zoals hij is, of is het een wereld zoals jij dénkt dat hij is?
 


P ijsberg-nieuw

 


De ijsberg onder de waterlijn

Onder de wereld van meningen en overtuigingen, van oorzaak en gevolg, ligt halverwege de ijsberg jouw leergebied. Hier liggen jouw intelligentie en talenten, jouw dromen, angsten en inzichten. Hier onderzoek je en ben je belangstellend. Dit gebied onder de waterlijn noemen wij de psychologische of lerende wereld en het is de kern van de 'werkplaats voor de geest'. Een werkelijkheid waarvan je wilt weten en begrijpen hoe het precies in elkaar steekt. Van kennis, informatie en inzicht. Zelfs de mystieke wereld zou je willen begrijpen, die echter niet is te bevatten. Het is de wereld waar angsten je wakker houden en je er toch doorheen wilt. Je wilt in deze werkelijkheid eindelijk begrijpen waarom je steeds tegen dezelfde weerstanden en problemen aanloopt, je weer in je partner hebt vergist, je weer naar de mening van anderen hebt geluisterd,et cetera. Je wil onderzoeken wie je zelf bent, hoe jij denkt, voelt en handelt en hoe je van jouw partners en collega’s kunt leren. Het is de wereld van Tergen tot Topkwaliteit en van Genade in Vermomming. Een wereld die om inzicht vraagt en is bedoeld voor de wordende mens.

 


Onderin de ijsberg

Diep onderin de ijsberg bevindt zich de wereld van het mysterie. Hij is bedoeld voor de mens die vertrouwt op wat op hem of haar toevalt en er tegelijkertijd open en benieuwd naar blijft. In deze wereld adem je elkaars lucht in, sta je met je voeten op dezelfde aarde. In plaats van jouw denken en voelen te willen beheersen, laat je het leven in jezelf toe en geef je er jouw unieke energie aan. Je kiest als uitgangspunt hier niet voor doen, doen en nog eens doen, maar kiest voor ‘ZIJN’, voor welzijn en bewustzijn.

Wie eenmaal de diepte van de ijsberg heeft geproefd, leeft en werkt naar zijn eigen waarden. Dat geeft rust en ruimte om open, verwonderd en intuïtief met situaties om te gaan die in de wereld bovenin de ijsberg stress zouden opleveren. Succesvolle mensen laten zich door het leven zelf verrassen en uitnodigen. In plaats van tegen de stroom in te zwemmen en te vechten, hebben ze oog voor de cycli van het leven. Ze zien wat op hun pad komt, als een onderdeel van het grote levensspel en vinden daar, ook als het tegenzit, hun eigen antwoorden op. Ze zien de wereld als een bron van oneindige potentie en mogelijkheden.
In ons leertraject gaan we uit van deze gelaagdheid  die je tot in je vezels leert kennen.

In het leertraject 'De Kunst om jezelf te zijn', leer je jouw unieke Zelf kennen.