DelftVisieontwikkeling

 

Visieontwikkeling


Visie is er al, het gaat erom hem te zien!
De vraag naar visie klinkt bijna overal. In directiekamers, maar zeker ook onder de medewerkers.
Zij hebben die visie nodig om ergens naartoe te werken en zo zingeving en betekenis te ervaren bij wat zij dagelijks doen en bijdragen.


De tijd nemen om dát wat er al leeft en af te stemmen op dát, wat de toekomst je vraagt, als bedrijf, als organisatie, als team, afdeling of cluster is mogelijk de belangrijkste opdracht voor iedere directie en leidinggevende. De samenleving verandert immers waar je bij staat en niets is dodelijker dan de aansluiting met die markt, je klanten te verliezen.

 


Visie gaat over de realiteit, hoe jij actueel en creatief bij de wens van jouw klant kunt aansluiten
Een visie is uitdagend, helder en inspirerend. Het sluit aan op wat zich aan het ontvouwen is.
Het is aan jou, leidinggevende om de tijd te nemen het te zien, te ervaren en samen met je medewerkers in die toekomstvisie te stappen.
Samen met jouw medewerkers geloof je in die toekomst, je draagt het uit en je doet wat je zegt!
Een visie is een stip aan de horizon, de motor voor alledag die nooit klaar of helemaal af is

  driehoek FIER

 


 

Bovenal dien je te voorkomen, dat jij en je medewerkers besmet raken door de bekende ‘must do’s’, of 'we doen het nu eenmaal zo's ', die in iedere organisatie de kop opsteken. Met het regelmatig nemen van bezinnings- en rustmomenten, die je gebruikt om samen te onderzoeken wat een volgende stap is, ben je een creator van je toekomstige organisatie, in plaats van een volger van wat er nu eenmaal moet.

Wij kunnen je helpen om in die rustmomenten te bezinnen op de volgende stappen. Op wat de toekomst vraagt van je organisatie, van je team en van jou en de rol die ieder heeft te nemen om de toekomst vorm te geven.

De beloning van dit ‘werken aan denken alleen voorbij’ is rijkelijk.

Het benoemen van visie helpt enorm bij wie de organisatie verkiest te zijn in de toekomst en in de wereld en geeft richting aan de onderhanden processen. Wie eenmaal weet wie hij is, zet automatisch de goede stappen in de juiste richting.
Dit geldt voor iedereen die de onderscheidende factor wil zijn!