Octaafspel in team (400 x 276)


Van Top tot Team

De grootste rem op het functioneren van directie- en managementteam (en teams in het algemeen) is hun verschillende manieren van denken. De leden in zo'n team nemen niet de tijd om elkaar stevig door te vragen, zelfs niet als dat essentieel en belangrijk is. Je neemt aan dat....Zo ontstaat er een samenwerking die op aannames is gebaseerd. Dat lijkt practisch en tijdbesparend, maar de gevolgen zijn miscommunicatie, ergernis en veel tijd- en energieverlies. De verschillen, die er zijn worden niet gebruikt, maar worden ontkend.

Dat is naast jammer, vooral een gemiste kans, want juist in die verschillen zit de meeste potentie, zit de som die meer is dan de delen!

 


Voordeel uit de verschillen

'Van Top tot Team' staat stil bij deze verschillen. We gedogen ze niet, maar halen eruit wat erin zit. We gaan dieper in op wat eenieder persoonlijk drijft, wat leiderschap precies voor ieder is en wat je samen als team wilt uitdragen. Alleen een topteam dat de moed heeft elkaar te 'ontmoeten' bouwt vertrouwen op en werkt vruchtbaar samen.

De hele organisatie heeft daar baat bij. Immers een topteam dat op basis van vertrouwen en veiligheid samenwerkt, kan dat ook uitdragen. Niet als lippendienst, maar door het in de praktijk van alledag te laten ervaren en zien!


TopTeam in een gemeente


Deze workshop 'Van Top tot Team' opent de weg naar een echt topteam waarbij de leden hun verschillende meningen en inzichten geleerd hebben te respecteren. Ze stralen elan uit en doen meer met minder. Je hebt gewoonweg minder tijd nodig om zaken te doen.Een belangrijk onderdeel is de wetmatigheid die achter alle voor- en tegenspoed schuilgaat. Je leert anders aankijken tegen wat je onverwacht 'als toeval' is overkomen en er jouw voordeel mee te doen. Dat geeft inzicht in de wel of niet maakbaarheid van jouw rol in het geheel en hoe jij en het team samen méér kunnen zijn dan de som der delen.
Waardering en begrip

Uit ervaring weten we dat veel DT’s en MT’s maximaal gedoogd worden, maar zich niet echt begrepen voelen. Ze voelen zich nauwelijks gezien of gewaardeerd. Dat werkt onvruchtbaar, zeker in deze economisch complexe tijd. Hoe houd jij in tijden van crisis jouw elan overeind? Wat doe je en wat laat je wanneer je merkt dat het allemaal niet zo lekker loopt? Wat doe je en wat láát je om te zorgen dat je niet voor de troepen uitloopt en gaat soleren, waardoor je het gevaar loopt jezelf onbegrepen te voelen? Wat doe en laat je om een inspirerende leider in plaats van een hollende manager te zijn voor jouw organisatie?

Dit zijn de vragen uit de bijeenkomsten die we met eerdere diectie- en managementteams hadden. Zij namen de tijd om aan hun coöperatieve samenwerking te werken.

 


Ze formuleren het zelf zo:

Wat kan ik doen om commitment te organiseren voor onze visie en wat doen we om te zorgen voor verbinding?
Op welke manier kunnen we communiceren zodat we elkaar rechtstreeks aanspreken?
Wat kunnen we doen om een integraal managementteam te zijn? Een team dat verbindt en enthousiasmeert in plaats van plichtmatig, gefragmenteerd en zelfs soms remmend werkt?
Op welke manier zet ik medewerkers aan, te kiezen voor constante kwaliteitsverbetering en met minder geen genoegen te nemen?
op welke manier spreken we onze creativiteit aan en stoppen we met onszelf herhalen en kopiëren?

Deze vragen zijn belangrijk om medewerkers ermee te inspireren, maar geven geen antwoord op de achterliggende vraag:

Hoe leren wij beter met de eigen verschillen omgaan die zo'n enorme invloed op het team en de hele organisatie blijken te hebben?

Die verschillen zijn er nu eenmaal. Niet iedereen denkt bijvoorbeeld hetzelfde over leiderschap, wat ‘hoort’ en wat niet ‘hoort’. Een team echter, dat deze verschillen onuitgesproken laat of tot taboe verklaart, kan zich nooit werkelijk met elkaar verbinden en creatief samenwerken.


De workshop Van Top tot Team:

Genereert commitment en draagvlak voor de visie en missie van het team.
Leert je met behoud van plezier en volle inzet samen te werken.
Maakt creativiteit los, in plaats van meer van hetzelfde en clichématig gedrag.
Geeft inzicht in het ‘waarom’ van de dingen en hoe je als team dat helder uitdraagt.
Maakt DT’s en MT’s vitaler, meer gefocust en kalmer, zonder dat geforceerd uit te dragen.
Verbindt de teamleden dankzij nieuw elan, passie, drive en hun onderlinge verschillen.

 

Neem contact op