de Kunst uitspraak jeZelfzijn

 

Het beoefenen van
de Kunst om jeZelf te zijn 

 
De ingangen

Je kunt natuurlijk zelf aan de slag door het lezen van boeken en kijken van films.
Toch kunnen één of meerdere gesprekken, of het aangaan van een traject je verder brengen en meer diepgang geven.

In de vorige pagina's vertelde ik ja al meer over begeleidng. Op deze pagina ga ik in op de verschillende ingangen die we hebben om je te helpen bij het beoefenen van de Kunst om jeZelf te zijn.

De ingangen zijn als de instrumenten van de schilder.

Ik, Lidwien, heb er een paar tot mijn beschikking waarmee ik je kan helpen. Maar natuurlijk is mijn ervaring, mijn plezier in het 'zijn' met jou de basis van het samen zijn. Daarin is intuitie en het 'laten gebeuren', het 'volgen va jou als cachee', mijn natuurlijke zijn. Je zou kunnen zeggen dat ik mezelf ben als ik met jou ben.

Youtube kanaal met filmpjes die je de Kunst om jeZelf te zijn leren

Filters onderzoeken

Een van die ‘tools’ is het onderzoeken van aannames of overtuigingen.
Aannames werken als een filter en het is goed om te kijken of die filter nog nodig is en of de gevoelens in je lichaam, waar je gedachten en een verhaal aan koppelt (nog) kloppen.

Als je leeft met niet kloppende aannames beïnvloedt dat je hele wezen. Je krijgt er hoofdpijn van, je lichaam verstijft, je adem wordt hoog, je houdt in…allemaal fysieke consequenties van niet kloppende aannames. Als jij bijvoorbeeld leeft met de gedachte: ‘ ik moet iets doen, want niet-doen is luiheid’, wat doet zo’n gedachte dan met je…precies het drijft je op en laat je maar doorgaan, met een enorme moeheid als gevolg.

Het wordt vast heel saai…
Het is toch niet normaal…
Hij/zij houdt vast niet meer van me
Ze moeten eerlijk zijn
Ze hebben vast,
Ik moet …..en dan alle ‘moeten’s’
Ach…er zijn wel duizenden gedachten, die als je ze aandacht geeft en ze gaat geloven jouw leven gaan bepalen.
En net als een schip dat over tuigt is, te veel zeil bijzet… dat slaat om!

En dan is de vraag, ben je wat je denkt, of ben je zoveel meer…

Ik denk natuurlijk dat je zoveel meer bent en als je je gedachten weet te onderzoeken, ze als het ware in de ‘rubbers’ zet, dan kan dat een enorme ruimte en vrijheid geven…
Ik kan je helpen om die filters te onderzoeken en echt er komt een hoop humor en geestigheid vrij bij dit onderzoek…

 
schrijvend naar binnen 
De weg naar binnen

Een andere ingang is ‘ de weg naar binnen’.
In jou, in je lichaam zit zoveel kennis en wijsheid.

Maar in een leven dat druk is en waar vooral de praktische kant overheerst, de ‘doe-kant’ is er weinig ruimte om te onderzoeken wat er allemaal aan kennis en wijsheid in jouzelf zit. Je hebt niet alleen maar je hersens, je logica tot je beschikking. Want naast logica heb je beeldend vermogen, intuïtie en een heel arsenaal aan wijsheid in je buik en hartgebied.
Sta er maar eens bij stil…je hebt je leraren en leraressen altijd bij je en in je…

Ik kan je begeleiden in die reis naar binnen, dwars door de verschillende gebieden van jouw lichaam heen. Ik help je ernaar te luisteren en ernaar te kijken. Soms zijn het beelden, of stemmen of gevoelens…dat ligt aan wie jij bent. Maar hoe dan ook…het is een enorm boeiende en interessante reis, waarbij, als je blokkades ervaart we die ook kunnen onderzoeken en die blokkades blijken dan vaak ook te kunnen transformeren in bronnen van wijsheid.

 
De weg naar buiten, wie kies jij om te zijn in deze wereld

Natuurlijk gaat het er niet alleen maar om dat je jezelf, je dromen en mogelijkheden leert kennen.
Het gaat er ook om dat je als eenzelfbewust, krachtig, liefdevol mens in de wereld kunt staan en bijdraagt aan die wereld vanuit het beste dat je in je hebt.

Daar is de vraag van belang:
‘Wie kies ik om te zijn?’

Het mooie is dan dat het niet een vraag is waarbij het antwoord uit je logica komt, het komt vaak van binnenuit.
Het antwoord ligt als het ware te wachten op jouw respons, op de tijd dat jij rijp bent om het te ontvangen.

 
kunstwetvandrie.JPG 
Waarden

Om nu de bedding voor die antwoorden te voeden, is een onderzoek naar jouw waarden heel fijn.
Wat zijn de kernwaarden die echt bij jou horen, van waaruit wil jij leven, waar kun jij niet zonder…
Jouw waarden zijn je kompas, of het anker. Ze bepalen hoe jij wil leven, ze bepalen jouw keuzes.

Als je een leven leeft waarin je je waarden niet kent, dan ervaar je dat als een soort dobberen op een onpeilbare oceaan, niet wetende waar te gaan en maar meegaand met wat er op je af komt. Het lijkt dan of je geen ruggengraat hebt.

Wij hebben daar als Springteam een heel mooi instrument voor ontwikkelt, de waardendriehoek, die jou kan helpen om jouw waarden altijd weer te herkennen en erkennen.

Voluit leven

Al deze ingangen geven je de ruimte om voluit te leven vanuit jou Zelf…

De toekomst wacht op jou, en jij kunt zien dat alles wat er gebeurt een boodschap is die jou iets te vertellen heeft. Waar jij een antwoord op kan vinden. Vanuit jou Zelf.

Als er iets staat te gebeuren dat heel heftig is, dan kun je met je aangepaste en gefilterde ‘ik’ in het drama schieten en de angst laten zegevieren.
Je kunt ook met mij samen onderzoeken hoe jij steeds stiller kunt worden en via de weg naar binnen kijkt welke antwoorden er opdoemen en jezelf kunt afvragen: wat wil hier gebeuren.

ik kies.JPG

Van ‘t pad af…

Ook al heb je jarenlang ‘gewerkt’ aan jeZelf, dan kan het toch zijn dat je even iemand nodig hebt om een pas op de plaats te maken, je te her-inneren. Het dagelijks leven met al haar gebeurtenissen doet ons immers vergeten.
Een gesprek, een bijeenkomst kan al helpen weer ‘op het pad’ te komen..

Mijn begeleiding kan fysiek, als ik in Nederland ben, door een wandeling te maken, samen op een bankje te zitten en het onderzoek te doen.
Het kan ook heel goed via internet. Soms zelfs beter omdat er weinig afleiding is.

We hebben ook het traject dat ‘de Kunst om jeZelf te zijn heet, waarin we al die stappen achter elkaar in 10 bijeenkomsten zetten.
Soms in een meerdaagse, of verschillende losse dagen achter elkaar en soms ook in tweewekelijkse bijeenkomsten.
De 10 stappen vind je hier in deze website.

 


Lees meer hierover op de volgende pagina


Blok schrijf-je-in-Oranje