De kracht van hecht en gericht samenwerken

01-09-2014

Niets laat het enorme voordeel van effectief en gericht als één team samenwerken aanschouwelijker en overtuigender zien, dan de onderstaande tekening. De draag- of spankracht van deze samengestelde balken, neemt aanzienlijk toe. Vriend en vijand is het erover eens, dat dit in gelijke mate voor goed afgestemde en hecht met elkaar samenwerkende medewerkers geldt, het genereert synergie!

Samengestelde balkenHoe je synergie bereikt, is een heel ander issue en feitelijk het doel van dit onderzoek. Een ander bekend voorbeeld van verbinding kennen we van hout - de zogeheten verlijmde fingerjointconstructie, die je hieronder ziet staan. Het principe dat eraan ten grondslag ligt is, het zo groot mogelijk maken van de te verlijmen oppervlakken. Daarin schuilt het geheim van deze ijzersterke verbinding.

FingerjointZoals we bij de eerdere tekening zagen, zijn de gespijkerde en samengestelde balken al veel sterker. Toch is dat nog niets vergeleken met dat van deze fingerjointconstructie, die zelfs nog sterker is dan de balk!
Om het maximale vermogen en meer spankracht van de medewerkers aan te spreken, is het essentieel dat ook hun oppervlak waarmee ze zich met elkaar verbinden, maximaal vergroot wordt.

De echte vraag is dan ook: Hoe vergroot je hun oppervlak waarmee ze zich met elkaar verbinden? Hoe doe je dat en het liefst zo effectief mogelijk?

Partieel of geheel
Alhoewel het antwoord op deze vraag bij de medewerkers lijkt te liggen, doet hij feitelijk een beroep op wat jij als ondernemer of bestuurder voor ogen hebt. Wat wil jij met deze organisatie bereiken, hoe zit je er zelf in en hoe hoog leg jij de lat?
Wil je alle mogelijkheden en potentie die nu nog latent in jouw medewerkers liggen opgeslagen, deels of volledig gebruiken? Wil je hun hele vermogen - zoals wij dat noemen - zinvol voor meer aansprekende resultaten inzetten? 

Dit lijkt voor iedere rechtgeaarde, op actie en progressie gerichte ondernemer, een bijna onzinnige vraag, want wie wil dat nou niet? Willen en ook werkelijk doen, zijn echter twee verschillende zaken en de praktijk laat dan ook een heel ander beeld zien.

In de dagelijkse ondernemersspel speelt het meest interessante, onderscheidende en winstgevende deel dat medewerkers in huis hebben, nog nauwelijks mee! Daar is geen tijd, ruimte en met name geen cultuur voor, waardoor het onaangeroerd en nutteloos blijft liggen. Ze hebben het druk met wat de eerste afbeelding laat zien; ze spijkeren de zaak dicht en laten het liever bij het oude en vertrouwde, daar hebben ze hun handen méér dan vol aan.

Niemand en dus ook de leiding niet, rijkt ze de gelegenheid, de tijd en kennis aan om deze nog nauwelijks aangesproken schat, letterlijk te ont-dekken en te ont-wikkelen. Er de bedekking en wikkels dus definitief vanaf te halen, om vervolgens hun hele vermogen voor het spel in te zetten. Daar komen ze niet aan toe, laat staan dat ze de tijd vinden om aan te spreken wat nu nog onaangeroerd in ze op bevrijding wacht!

Waarom we dat doen? 
Vrijwel iedere ondernemer of bestuurder leidt zijn of haar organisatie als in het sprookje van Hans Christian Andersen, 'De Nieuwe Kleren van de Keizer'. We beleven en spelen het spel allemaal op dezelfde zuinige manier, zonder de overvloed aan latente kennis en kunde van ons personeel daarin mee te wegen. Zie je de gelijkenis met de boodschap van het sprookje, ook al gelooft dat natuurlijk niemand.

De te behalen resultaten, targets en percentages, wegen we af tegen de resultaten van vorige jaren en wat op de markt gebruikelijk en gangbaar is en niet tegen wat feitelijk mogelijk is. We apen elkaar collectief na en gaan uit van de grootste gemene deler. We laten ons licht onder de korenmaat schijnen en halen bij lange na niet het vermogen uit ons levende kapitaal, inclusief onszelf!

Hoelang gaan we daar nog mee door of moet de kruik net zolang te water gaan, tot hij barst? Nee toch, daar is het spel toch veel te leuk en te spannend voor!

 

 

 

Reactie toevoegenOm veiligheidsredenen vragen wij u de letters van het onderstaande plaatje over te nemen *