Ben jij vitaal, creatief en vrij?

01-07-2015

Vriend en vijand is het erover eens dat vitaliteit en creativiteit voor iedereen die zichzelf serieus neemt en méér uit z'n leven en werk wil halen, belangrijk zijn. Het zijn dé eigenschappen om organisaties en ondernemingen naar een veilige en uitdagende toekomst te loodsen. Hoe blijf jij vitaal en creatief?

Aan het antwoord op deze vraag gaan eerst een tweetal vragen vooraf? Ben je:

  • een mens met een flink aantal beperkingen, een vrijwel onbeduidende figurant?
  • een Mens met een nog ongekend eigen vermogen dat staat te dringen om eruit te komen?


Alleen voor de laatste Mens geldt de misschien wel meest belangrijke vraag:

  • Hoe meen je jezelf te kunnen overstijgen? Hoe denk je dat te gaan doen?


Deels ontwikkeld

We zijn indertijd opgevoed en geschoold om onze vaardigheden en talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en hebben dat naar beste kunnen en weten gedaan. Het doel ervan was carrière maken en zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving en economie bijdragen.
Deze inspanning heeft één deel van onszelf in het licht gezet, maar - en daar gaat het in dit onderzoek om - heeft een ander en naar het in deze tijd schijnt, belangrijker deel onbewust buiten spel gezet. De reden waarom is op een aantal misvattingen terug te voeren. Eén ervan heeft betrekking op een collectieve blinde vlek.

De blinde vlek
De meeste mensen zijn er van overtuigd, dat volwassen worden vanzelf gaat en in hoofdzaak met leeftijd te maken heeft. Voor wat betreft groter en ouder worden klopt dat natuurlijk. We worden, omdat we nu eenmaal dwingend onder bepaalde wetmatigheden vallen, zoals entropie en zwaartekracht e.d., zonder al teveel inspanning of moeite vanzelf ouder. Maar wat verstaan we onder volwassen worden, alleen maar groter en ouder worden of is er méér?

Latent eigen vermogen
Natuurlijk, er is véél meer en dat zien we in negatieve zin terug aan een aantal misstanden in de wereld waar we maar geen sluitende oplossingen voor weten te bedenken. Wordt het bijvoorbeeld niet hoog tijd om meer volwassen met de vitaliteit en overvloed van onze fantastische planeet aarde om te gaan, met de welvaart die in deze tijd een flinke deuk heeft opgelopen, met onze gevoelens ten aanzien van harmonie en vrede en met de geloofwaardig- en betrouwbaarheid van onze politieke vaandeldragers, om maar een paar nijpende kwesties te noemen?

Zou onze beperkte visie over volwassen worden misschien het oplossen van deze dilemma’s in de weg staan? Zijn het problemen door ons eigen onvolwassen gedrag geworden?

Dat wil zeggen; voor de mens met een flink aantal beperkingen . . . , voor hem of haar is dit scenario heel waarschijnlijk. Veel mensen volgen als makke lammeren en met stevige oogkleppen op, de bestaande status quo. Voor de Mens echter die zichzelf serieus neemt en de moeite neemt zijn of haar nog nimmer aangesproken eigen vermogen te ontwikkelen, geldt dit scenario bij lange na niet. Deze Mens weet immers beter!

Renaissance
We bevinden ons op dit moment in een heuse renaissance waarin ons méér dan ooit gevraagd wordt, deze brandende belofte in ons te ontwikkelen. De op ons toestormende tijd laat zich niet langer met het oude paradigma van beheers en verdeel verenigen. Die tijd ligt definitief achter ons. Het heeft ons reactief en afhankelijk gemaakt, waardoor we moeizaam op de actualiteit zijn gaan reageren. Waaraan we dat herkennen? We zagen en zien bijvoorbeeld nog steeds gevolgen voor oorzaken en doelen voor middelen aan, waardoor we maar heel weinig misstanden of problemen werkelijk oplossen en ze categorisch voor ons uit schuiven.

Mens met een Hoofdletter
Deze collectieve vergissingen vragen van ons als de meest talentvolle en creatieve spelers op deze planeet, onszelf opnieuw uit te vinden en een vitaal en meer afgestemd Mens met een Hoofdletter te worden. Het is het gevolg van de zich herstellende Orde die wij in de natuur ook in overvloed aantreffen en waar we het equilibrium noemen. Het is de natuurlijke balans waaruit onbaatzuchtig en zonder ophouden harmonie en schoonheid oprijst.

We worden méér Mens, vitaal en creatief, als we dit vermogen, het latente verlangen in ons weten vrij te maken. Een vermogen dat tot nu toe een nog slapend en onaangeroerd bestaan heeft geleden. Daar worden zowel wij, als organisaties, ondernemingen en de samenleving als geheel wijzer van. Hoe vitaler en beter afgestemd we aan onze dagelijkse bijdrage deelnemen, des te meer zijn wij van nut, waarde en betekenis.

De generaties na ons
We ontvangen iedere maand een salaris in de veronderstelling het beste uit onszelf aan de organisatie ter beschikking te stellen, maar is dat ook zo? Hebben wij tot nu toe - en natuurlijk volstrekt onbedoeld en zonder enige moedwil of opzet - niet dát deel van onszelf bijgedragen en geleverd, dat beperkt en soms zelfs beschadigd of getraumatiseerd was, zonder daarvan te zijn losgekomen? We moesten wel, want aan het nog onaangesproken sluimerende deel in ons dat er maar niet uit wil komen, hebben wij - en met ons velen – nog nimmer gericht gewerkt en dat gaat nu veranderen.

We weten in deze complexe tijd dat onze inspanning aan de samenleving doorslaggevend is voor het welzijn en welslagen van een betekenisvolle toekomst. Niet alleen voor onszelf, maar in het bijzonder voor de generaties na ons en een goede vitaliteit en creativiteit zijn daar hard bij nodig.

De toekomst vormgeven
Organisaties en ondernemingen zijn door Mensen gemanagede lichamen, die gestuurd door de tijd erom vragen met meer bewustzijn en vrije energie geleid te worden en dat gaat zeker niet vanzelf. Wat vanzelf gaat is entropie, waardoor we automatisch ouder en als we er niets tegenover zetten en goed uitkijken, er afgestompt en cynisch van worden.

Hoe vitaal, vrij en creatief ben JIJ en . . . . wat doe je er werkelijk aan?

 

 

 


Reactie toevoegenOm veiligheidsredenen vragen wij u de letters van het onderstaande plaatje over te nemen *