Springlevend Vermogen in de praktijk

 

Ik kan beter met de hectiek en complexiteit omgaan

Er wordt én hard gewerkt én er is een onderstroom van RUST!

 

Zoek je naar een leertraject om je verder te ontwikkelen en dat je echt verdieping brengt?

Het leertraject Springlevend Vermogen start weer in het voorjaar van 2015 en bestaat uit drie onderdelen die we hieronder noemen.

1- Leven of overleven?
Deze mantra die staat voor de eerste leergang van drie blokken, gaat voornamelijk over ‘Je Zelf’. Zelfkennis en leren kennen van wat je al aan (vaak onbekend) vermogen in huis hebt. Hoe kom je erachter waar jij voor bedoeld bent, wat drijft jou specifiek? Waarin maak jij als een uniek wezen het verschil uit?

We werken de universele‘Wet van Oorzaak & Gevolg’ met als thema ‘Ken u Zelve’ uit.
Een blok van vier dagen, een blok van twee dagen en een blok van 1 dag. De eerste twee blokken met overnachting.

Blok 1:
dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni, locatie : Landgoed Welna

Blok 2:
dinsdag 3 en woensdag 4 september 2013, locatie : Landgoed Welna

Blok 3:
maandag 7 oktober 2013 , locatie: Springteam

2- Twee weten meer dan één
In deze mantra van de tweede leergang van vijf blokken, staat de relatie van jou met de ander centraal. Hoe spreek je het vermogen van anderen aan en hoe stem je jezelf op hen af? Niet door kunstjes en aangeleerde technieken, maar door voorbeeldgedrag van binnenuit. Hoe maak je echt contact en hoe ben jij je bewust van het vermogen dat hoe dan ook naar buiten wil? Niet alleen bij jou, maar evenzeer bij de ander. Je leert de ander vanuit bewustzijn te coachen.

De wet die als thema: Ken Uzelf in relatie tot de ander en bewandel het lerende pad, heeft, heet ‘de Wet van Zeven’.
Een blok van twee dagen(met overnachting), een blok van 1 dag, de retraite van vier dagen (met overnachting) en vervolgens weer twee blokken van een dag.

Blok 4:
maandag 18 en dinsdag 19 november 2013locatie: conferentiecentrum Samaya

Blok 5:
donderdag 9 januari 2014locatie: Springteam

Blok 6:
retraite dinsdag 4 t/m vrijdag 7 februari 2014locatie: Landgoed Welna

Blok 7:
donderdag 6 maart 2014locatie: Springteam

Blok 8:
maandag 26 mei 2014locatie: Springteam

3 - Het geheel is meer dan de delen.
Deze mantra uit de derde leergang, die bestaat uit drie blokken, gaat over leiding nemen en leiding kunnen ontvangen. Leiding nemen over wat jij als groots en heel wezen weet, over wat je al in huis hebt en dit voluit naar buiten durven brengen. Ook gaat het over leiding mogen ontvangen en openstaan voor waar het leven jou toe uitnodigt. Dit kunnen zien en bovenal leren luisteren naar de impliciete boodschap waarmee je de toekomst vormgeeft.

Bij deze wet ‘de Wet van Drie’ gaat het om jouw persoonlijk leiderschap en de vraag, hoe jij aan de wereld denkt bij te dragen. Doe je werkelijk waarvoor je bedoeld bent en wat bij jou past?
Blok van twee dagen (met overnachting) blok van twee dagen (zonder overnachting), blok van drie dagen (met overnachting)

Blok 9:
maandag 23 en dinsdag 24 juni 2014, locatie: conferentiecentrum Samaya

Blok 10:
maandag 8 en dinsdag 9 september 2014, locatie: Springteam

Blok 11:
woensdag 5 tot en met vrijdag 7 november 2014, locatie: conferentiecentrum Samaya

Tussen de blokken door
Tussen de blokken door zijn er coachgesprekken met de leiding en tussen de deelnemers onderling. Er wordt geoefend met coachgesprekken en praktijkopdrachten. De deelnemers krijgen huiswerk mee om tussentijds uit te werken en een syllabus met les- en informatiemateriaal. In het laatste blok presenteren zij wat ze geleerd en ervaren hebben en hebben een opdracht om met de groep te werken.
Aan het eind van het volledige leertraject krijgen de deelnemers een certificaat.

Locatie
De bijeenkomsten, vinden plaats in:
Samaya(Werkhoven). Een conferentiecentrum waar schoonheid, licht en een kalme rustige sfeer uitgangspunten zijn.
Grote Huis Welna te Nunspeet op de Veluwe, is een locatie midden in de bossen waar we beschikken over alle ruimtes
Springteam, onze locatie in Rotterdam is intiem en fijn om te samen te werken in eendaagse bijeenkomsten.

Docenten/trainers
Lidwien Opheij, Robert Rosenboom en anderen.

Duurzame ontwikkeling
Na Springlevend Vermogen gaat het leren door. In drie praktijkdagen en een driedaagse bijeenkomst komen deelnemers van de verschillende leergangen samen om het vermogen springlevend te houden.

Oud deelnemers mogen te allen tijde instromen in de lopende leergang om hun kennis en wijsheid te onderhouden. Zij betalen alleen het bedrag van de verblijfkosten hiervoor!

Investering
Deelname aan de gehele opleiding (drie leergangen, in 55 dagdelen, in 11 blokken van een, twee, drie of vier dagen) bedraagt € 5.500,--, voor het hele leertraject.

De verblijfkosten in Samaya of andere locaties bedragen € 1.600,-- voor het hele traject.
Alle prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.

Wanneer je als particulier wilt meedoen en je wilt de bovenstaande investering bespreken, neem dan contact met ons op.

 

 


De deelnemers aan het woord

Maartje Corsten, beleidsmedewerker gemeente Delft

‘En? Waar is je medaille?’ vroeg mijn mede-cursist Tai Chi op donderdagavond met een brede grijns op zijn gezicht. Ik was er de vorige les niet omdat ik het afsluitende blok van Springlevend Vermogen deed in Epe. Ik lachte terug en vertelde dat het heel mooi was geweest. ‘Wat heb je dan gedaan?’ vroeg een ander. Tsja, leg dat maar eens uit in een paar zinnen. Als deelnemers noemden het ‘afstuderen’ en in de aanloop was ik wel wat weemoedig en onrustig. Hoe gaat het nu straks verder zonder mijn vaste groepje en wat heb ik nu precies geleerd? En tegelijk voelde ik ook de vreugde. Terugbladerend in complimentboekjes, Evernote-aantekeningen van de afgelopen 18 maanden en tekeningen uit de retraite. Wat een mooie, rijke oogst en wat ongrijpbaar ook. Wat heeft het mij gebracht? Meer rust, meer overzicht, meer inzicht in hoe ik leef en werk. Mijn plezier en betrokkenheid namen toe en ook de relativering en berusting, alsof het beeld werd scherp gesteld en tegelijk andere zaken vager maakte. Een prachtige reis die smaakt naar meer … . Gelukkig kon ik ook in de na-zit van de Tai Chi les plotseling een tip van de sluier oplichten. De instructeur gaf een cursist een compliment. Hij negeerde dat. De cursist die had gevraagd naar mijn ‘medaille’ merkte dat op. Ik kon daarop vervolgen: ‘Ja, ik moet ook altijd bewust zijn en reageren, bedanken voor een compliment en het mooist is als ik ‘m dan ook nog kan uitpakken! Zo van … ‘Wat doet het met jou als ik ….’ en dan ken je je werking op de ander en mogelijk ook de groep. Ik kijk de groep rond, 7 paar ogen en de stemmen zwijgen even. Dan hoor ik ‘Ah! je kan wel zien wie is afgestudeerd!’ gevolgd door die bekende grijns.

 

Hans Wegman, directeur Memocom

Wat ze doen of hoe ze het doen is niet goed te beschrijven noch te begrijpen maar zeker is dat de bijzondere wijze waarop Lidwien en Robert elk op hun eigen aanvullende manier Springlevend Vermogen vormgeven voor mij en de andere deelnemers van onschatbare waarde is geweest. Steeds weer in soms kleine en soms grote stapjes kwamen wij verder en dichter bij onszelf “onder de ijsberg” zoals zij dat noemen. De persoonlijke groei van mijzelf en mijn medecursisten is niet alleen merkbaar, zichtbaar en voelbaar geweest, zij gaat nog steeds door ook nu de training is afgesloten. Ik kan iedereen deze training van harte aanbevelen. 


Henri Boerrigter, staf gemeente Hengelo,

uit een brief aan iemand die Springlevend Vermogen wil komen doen:

Wat ik wil zeggen is: dat het gewoon heerlijk is om goed voor je zelf te zorgen, niet alleen in lichamelijk opzicht door te sporten, naar de sauna te gaan of wat dan ook. Maar ook door aandacht en tijd voor je ZELF: je ziel, je wezen, je grote IK.

Misschien klinkt het nog allemaal erg vaag.
En dat moet volgens mij ook, want waar ik naar zoek (en jij ook?) is niet wiskundig/rationeel/bedrijfsmatig/logisch te vinden. Daarvoor is het teveel een mysterie. Je zou jezelf en de wereld beledigen als je zou suggereren dat er voor het begrijpen/bewustworden van jouw wezen, een "platte" methode is. Die is er dus niet: het is een zoektocht, een fascinerende reis. En Robert en Lidwien, en niet te vergeten je groepsgenoten!, begeleiden je daarin.

Het is in die zin de belangrijkste reis van m'n leven en valt buiten iedere vergelijking met andere cursussen/trainingen/opleiding.

Marlies van Geenen, meubelmaakster
In een mooie, rustige omgeving met een groep mensen onderzoeken hoe het leven ons gemaakt heeft tot wie we zijn.
Hard werken om de paradoxen, waarmee ik in het leven geconfronteerd ben in te voelen en te begrijpen.
De stevige theoretische inbreng maakt mijn zicht groter op de lagen waarop het leven zich afspeelt.

Mij brengt het bezinning over mijn toekomst.

Ronnie Verreck, leidinggevende gemeente Delft, zegt:
Waarom doe ik wat ik doe, wat drijft mij en hoe kan het dat ik steeds weer tegen dezelfde dingen aanloop? Dit zijn vragen waar ik al langer mee loop. Lang heb ik de oorzaken buiten mijzelf gezocht. Nu weet ik dat ik niet ver hoef te gaan om te vinden wat ik zoek. Een reis naar binnen is 'all that it takes'. Met de 'Wet van het octaaf' als leidraad, uiteenlopende oefeningen en de feedback van mijn Robert, Lidwien en mijn medecursisten groet mijn inzicht in wie ik ben, wat mij drijft en hoe ik mijn vermogen kan aanspreken. Ik ben nu halverwege de opleiding en wil geen dag missen van de tweede helft.

 


Voortdurend Springlevend Vermogen

In juli 2009 was er op het landgoed Welna een driedaagse vervolgbijeenkomst voor de deelnemers die de opleiding Springlevend Vermogen eerder hebben gedaan.

Wat een rijke oogst na twee à drie jaar. Rust en kalmte, dynamiek en vitaliteit, een totaal andere levensstijl, met nieuwe banen en rijkere relaties. Een nieuwe partner voor het leven of een hernieuwde relatie met de huidige levenspartner. In de organisatie een flow, waar de hele sector door is aangestoken.

'Ik merk dat ik met veel meer rust en kalmte in mijn werk sta. Ik ben in staat vanuit punt 9, van de Wet van Drie (helicopterview in managementtaal) te zien wat er feitelijk gebeurt en me niet meer met mijn emoties sec te vereenzelvigen, met de overtuigingen, met de hectiek van wat er rondom mij gebeurt. Ik ben veel losser. Tegelijkertijd heb ik meer aandacht voor wat er in het hier&nu leeft. Ik heb belangstelling in mensen en er merkwaardig genoeg ook meer tijd voor.'

'Ik heb een prioriteitenlijst. Bovenaan staan de mensen die mij werkelijk om hulp vragen, die bedien ik als eerste, daar zet ik op in. Als zij de moed opbrengen werkelijk om ondersteuning te vragen, dan is dat voor iedereen belangrijk in het bedrijf!'

'Vorig jaar heb de basis gelegd om te vertrouwen op mezelf. In deze training heb ik de wetten ervaren en dat heeft mijn inzichten dieper gemaakt, waardoor ik weet wat ik moet doen. En wat ben ik dankbaar dat al de anderen hun springlevend vermogen hebben uitgedeeld.....heel inspirerend!'
Monique van Horrik

Na blok 3 van de jaargang 2009
Drie blokken van intens leren en ontwikkelen. Tot het gaatje en er echt voor gaan. Confrontatie, plezier en verbinding zijn de ingrediënten van de groep die nu in het traject zit. Met elkaar nemen ze zichzelf uiterst serieus en komen tot inzichten in zowel hun persoonlijke als hun werkame leven.

Wat zeggen de deelnemers er zelf van?
Ine, Hoofd Dienstverlening en Zorg, schrijft na drie blokken:

'De ene paradox volgt op de andere. De afgelopen drie dagen zijn omgevlogen en toch stond de tijd af en toe even helemaal stil. We werken allemaal aan onszelf en de verbinding met elkaar is groot en hecht. Er wordt hard gewerkt en toch is er een onderstroom van rust. Ik zit helemaal vol en tegelijk is het thema dat ik mee naar huis neem ruimte.
Soms word ik gestoord van al die paradoxen, maar ik vermoed dat in de kleine tussenruimte van de paradox misschien wel mijn antwoorden liggen.'

Tegen een vriendin zegt Winnifred, ontwikkelaar en verkoper in een commercieel bedrijf in de textielbranche:

'Ik zal me nooit meer afvragen waarom ik zo boos was tijdens mijn pubertijd. Dat is nu klaar, dat weet ik nu. Dat is een verandering die nooit meer wordt teruggedraaid. Die energie kan ik nu goed gebruiken om door te gaan, terwijl het me ook in verwarring brengt. Want mijn werk doet er eigenlijk niet meer zoveel toe. Dat doe ik gewoon. Ik weet dat er achter dit een mogelijk andere bestemming zit.'

Ernest, Gemeente-architect, zegt na het vijfde blok:

'Graag wil ik nog even aan jullie kwijt dat het afgelopen blok een enorme indruk op mij heeft gemaakt. In tegenstelling tot de vorige blokken voelde ik me nu na afloop niet doodop, maar juist eerder vol energie. Verhoudingsgewijs qua oefeningen hebben we dit blok misschien het minst gedaan, maar bij mij heeft het veel impact gehad. Elke oefening raakte voor mij ‘de kern.

Op de tweede dag heb ik ook een paar keer het gevoel/de intuïie gehad dat ik begon te begrijpen hoe de filosofie (de Wet van Zeven en Drie, de directe weg) in elkaar steekt, en hoe groot het eigenlijk is waar jullie mee bezig zijn. Dat zijn ook de momenten dat ik met bewondering naar jullie heb zitten kijken. De grootsheid van het cadeau dat jullie aan ons en aan de wereld geven.'

 

Ga terug naar Springlevend Vermogen