Voortdurend Springlevend
en JeZelf zijn

 

Voortdurend Zwaai rond je ruggengraad voortdurend.JPG 

Zowel 'Springlevend Vermogen' als de' Kunst om jeZelf te zijn', hebben je de kans gegeven je vermogen van de handrem te halen. In het traject dat je gevolgd hebt, leerde je jeZelf kennen, je eigenwaarde heeft inhoud gekregen en je hebt instrumenten gekregen om anderen te ondersteunen in hun praktijk.


Je bent iemand die beseft dat je een bijdrage hebt aan de toekomst. Dat de toekomst jou uitnodigt om jouw bijdrage te leveren. Zonder terughoudendheid.

Omdat je genoeg zelfrespect hebt opgebouwd, hoef je niet meer zoveel te werken aan jezelf. Dat weet je allemaal wel. Je weet en realiseert je dat het er nu om gaat jouw vermogen in de praktijk toe te passen.


Met een aantal deelnemers uit verschillende leergangen staat het onderhoud van jou Zelf centraal.

Zelf, met een hoofdletter. Want het gaat erom, omdwars door allerlei filters en conditioneringen heen, steeds de focus te richten op jouw oorsprong.

Een maal per kwartaal komen jullie bij elkaar onder leiding van Robert en Lidwien

De praktijk is uitgangspunt. Jouw praktijk.

Daarnaast is er de driedaagse in oktober in la Colline. Elk jaar weer, met al de mensen die Springlevend Vermogen deden, uit diverse jaren, ben je bij elkaar om je vermogen op te schonen, de ruis eruit te halen en vooral nieuwe instrumenten op te doen om jezelf door te geven.

Immers je weet nu...

Jij bent het instrument!

De groep die Springlevend Vermogen afgelopen oktober heeft afgerond ...

 

Springlevend 2016 laatste blok samen (1)